آهنگ Don't Give up On Me از Andy Grammer به همراه متن و ترجمه

I will fight

من میخوام بجنگمI will fight for you

میخوام برای تو بجنگمI always do until my

heart Is black and blue

من همیشه همینکارو میکنم تا قلبم سیاه و آبی بشه (دیگ نتپه)And I will stay

و میخوام بمونمI will stay with you

میخوام باتو بمونمWe'll make it to the other side

ما حتی اینو تا اون دنیا ادامه میدیم (تا اون دنیا باهم میمونیم)Like lovers do

کاری ک عاشقا میکننI'll reach my hands out in the dark

و دستتو توی تاریکی میگیرمAnd wait for yours to interlock

و صبر میکنم تا درو باز کنیI'll wait for you

من منتظرت میمونمI'll wait for you

من منتظرت میمونم'Cause I'm not givin' up

چون نمیتونم بیخیالت بشمI'm not givin' up, givin' up

نه بیخیالت نمیشمNo, not yet

نه ،نه هنوزEven when I'm down to my last breath

حتی تا آخرین لحظه ای که نفس میکشمEven when they say there's nothin' left

حتی زمانی که اونا میگن چیزی رو از دست ندادیSo don't give up on

پس بیخیال نمیشمI'm not givin' up

من رهات نمیکنمI'm not givin' up, givin' up

نه بیخیالت نمیشمNo, not me

نه، من نهEven when nobody else believes

حتی زمانیکه هیچ کس به این باور ندارهI'm not goin' down that easily

من به همین راحتی ولت نمیکنمSo Don't Give Up On Me

پس منو رها نکنAnd I will hold

و میخوام نگهت دارمI'll hold onto you

ومیخوام تورو نگه دارمNo matter what this world'll throw

مهم نیست چی میخواد بشهIt won't shake me loose

این باعث نمیشه رهات کنمI'll reach my hands out in the dark

و دستتو توی تاریکی میگیرمAnd wait for yours to interlock

و صبر میکنم تا درو باز کنیI'll wait for you

من منتظرت میمونمI'll wait for you

من منتظرت میمونم'Cause I'm not givin' up

چون نمیتونم بیخیالت بشمI'm not givin' up, givin' up

نه بیخیالت نمیشمNo, not yet

نه ،نه هنوزEven when I'm down to my last breath

حتی تا آخرین لحظه ای که نفس میکشمEven when they say there's nothin' left

حتی زمانی که اونا میگن تو هیچی رو از دست ندادیSo don't give up on

پس بیخیال نمیشمI'm not givin' up

من رهات نمیکنمI'm not givin' up, givin' up

نه بیخیالت نمیشمNo, not me

نه، من نهEven when nobody else believes

حتی زمانیکه هیچ کس به این باور ندارهI'm not goin' down that easily

من به همین راحتی ولت نمیکنمSo Don't Give Up On Me

پس منو رها نکنWhoa, whoaWhoa, whoaYeah, yeah, yeah, yeah

آره ،آره آره

Yeah, yeah, yeahI will fight

من میخوام بجنگمI will fight for you

میخوام برای تو بجنگمI always do until my heart

من همیشه همینکارو میکنم تا قلبمIs black and blue

سیاه و آبی بشه (دیگه نتپه)

اخیراً توسط

0 نظرات
    نظری یافت نشد

:: / ::
::
/ ::

صف