سیستم امتیاز(1 نقطه = 0.001 USD)

0
نکته ها
= $0.00
با انجام فعالیت های زیر می توانید امتیاز کسب کرده و به کیف پول خود منتقل کنید.
برای شروع کسب امتیاز وارد شوید یا ثبت نام کنید!

پخش آهنگ

نکاتی در مورد گوش دادن به آهنگ

12
نکته ها

پست نظر

با ارسال نظر امتیاز می گیرد.

10
نکته ها

در حال آپلود آهنگ

با آپلود یک آهنگ امتیاز می گیرد.

30
نکته ها

در حال پاسخ دادن به یک نظر

با پاسخ دادن به یک نظر امتیاز می دهد.

40
نکته ها

مانند آهنگ

با لایک کردن یک آهنگ امتیاز می‌گیرد.

45
نکته ها

نپسندیدن آهنگ

نکاتی در مورد دوست نداشتن آهنگ

50
نکته ها

لایک نظر

نکاتی در مورد لایک کردن نظر

55
نکته ها

لیست پخش ایجاد کنید

نکاتی در مورد ایجاد لیست پخش جدید.

87
نکته ها

ارسال مجدد آهنگ

نکات مربوط به ارسال مجدد آهنگ

60
نکته ها

دانلود آهنگ

نکاتی در مورد دانلود آهنگ

65
نکته ها

نظر وبلاگ مانند

نکاتی در مورد لایک کردن نظر یک وبلاگ.

70
نکته ها

نپسندیدن نظر

نکاتی در مورد دوست نداشتن نظر

55
نکته ها

دوست نداشتن نظر وبلاگ

نکاتی در مورد دوست نداشتن نظر وبلاگ.

70
نکته ها

واردات موسیقی

امتیاز با وارد کردن یک آهنگ.

80
نکته ها

به روز رسانی عکس پروفایل

با به روز رسانی تصویر نمایه خود امتیاز می گیرد.

5
نکته ها

خرید آهنگ

نکات خرید آهنگ

81
نکته ها

PRO را دریافت کنید

با خرید بسته PRO امتیاز می گیرد.

82
نکته ها

بررسی آهنگ

با مرور یک آهنگ امتیاز می گیرد.

83
نکته ها

گزارش آهنگ

نکات مربوط به گزارش یک آهنگ

84
نکته ها

گزارش نظر

نکاتی در مورد گزارش یک نظر

85
نکته ها

به لیست پخش اضافه کنید

نکاتی در مورد افزودن آهنگ به لیست پخش.

86
نکته ها

جلد نمایه را به روز کنید

نکاتی در مورد به روز رسانی جلد نمایه شما.

10
نکته ها

:: / ::
::
/ ::

صف