آهنگ خدا همین حوالیه

حامد همایون
برچسب ها :hamed homayoun , saro music , حامد همایون , ساروموزیک ,

ساز زمانه کوکِ کوک!! حال منو تو خوبِ خوب… ♪♪
پای به پای من بیا، دست به دست من بکوب!!
چه حال خوب و سرخوشی!! پشت، به پشتِ من بده… ♪♪
دلت نلرزه قرصِ قرص!! مشت، به مشتِ من بده!!
به روزگارمون بخند که خنده ی تو عالیه… ♪♪
خیالتم که تخت تخت!! خدا همین حوالیه… ♪♪
به روزگارمون بخند که خنده ی تو عالیه…
خیالتم که تخت تخت!! خدا همین حوالیه… ♪♪
ساز زمانه کوکِ کوک!! حال منو تو خوبِ خوب… ♪♪
پای به پای من بیا، دست به دست من بکوب!!
چه حال خوب و سرخوشی!! پشت، به پشتِ من بده…
دلت نلرزه قرصِ قرص!! مشت، به مشتِ من بده!! ♪♪
به روزگارمون بخند که خنده ی تو عالیه… ♪♪
خیالتم که تخت تخت!! خدا همین حوالیه…
به روزگارمون بخند که خنده ی تو عالیه…
خیالتم که تخت تخت!! خدا همین حوالیه… ♪♪

پاسخ